การทำงานในที่อับอากาศต้องการหลังจากการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ

ทีมความปลอดภัยสามารถมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการกู้ภัยในพื้นที่จำกัดที่ดีที่สุดในโลก แต่หากไม่มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานและกู้ภัยอย่างเหมาะสม ความรู้ของพวกเขาก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ ทีมกู้ภัยในพื้นที่จำกัดจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ การทำงานในที่อับอากาศและอยู่ในทำเลที่สะดวก ทุกวินาทีที่สูญเสียไปกับอุปกรณ์ที่ไม่ดีหรือต้องเข้าถึงไอเท็มอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตาย การสื่อสารระหว่างสมาชิกทุกคนหรือระหว่างทีมกู้ภัยในอวกาศต้องต่อเนื่องตลอดทั้งงาน

การทำงานในที่อับอากาศพื้นที่เหล่านี้รวมถึงความลึก

การทำงานในที่อับอากาศระบบวิทยุสื่อสารแบบดั้งเดิมจึงมักใช้ไม่ได้ผล อีกทางเลือกหนึ่งคือ ขั้นตอนการกู้ภัยในพื้นที่จำกัดเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารแบบฮาร์ดไลน์ที่จะทำงานต่อไปภายในภาชนะโลหะประเภทต่างๆ และในระดับความลึกสุดขีด ซึ่งช่วยให้ทีมที่อยู่ในหลุม ด้านนอก และผู้ช่วยชีวิตสามารถติดต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้รับแจ้งทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการช่วยเหลือพื้นที่อับอากาศส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการยกเหยื่อออกจากอวกาศ

รายการเช่นพนักพิงมีความสำคัญต่อการปกป้องกระดูกสันหลังของเหยื่อและช่วยลดการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากในการยกและลดระดับลงในพื้นที่เหล่านี้ การทำงานในที่อับอากาศจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เชือกคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญ การทำงานในที่อับอากาศแต่สายรัดจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมจะไม่ตกระหว่างการกู้ภัย สายรัดชนิดนี้ยังมีสิ่งที่แนบมาหลายแบบในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้สามารถยกบุคคลได้หลายวิธี อาจเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่และตำแหน่งของเหยื่อ